Se zármutkem oznamujeme

Se zármutkem oznamujeme, že jsme se dnes naposledy rozloučili s panem profesorem Janem Čadilem, naším dlouholetým kolegou, s nímž jsme měli tu čest učit studenty na říčanském gymnáziu. Práci učitele českého jazyka a literatury vykonával vždy s obrovským nasazením a důsledností, což mnozí studenti ocenili. Nám, svým kolegům, pak předával cenné rady a zkušenosti. Dodnes z nich čerpáme. Ale zároveň nezapomeneme na jeho vlídnou a přátelskou povahu, ten lehce šibalský úsměv a jiskřící oči za brýlemi, když nás mohl překvapit zarecitovanou pasáží básně některého českého klasika…

Pan profesor Čadil vždy zůstane v našich srdcích a vzpomínkách.

Čest jeho památce.

Share Your Valuable Opinions